Блискуче викладання

2 квітня 2018

​Днями молодий викладач, випускниця кафедри біотехнології і мікробіології, а на сьогодні її асистент Тетяна Нечипор блискуче провела відкрите лабораторне заняття «Морфологічні та культуральні ознаки бактерій» з дисципліни «Технічна мікробіологія» для студентів групи ТІ-2-5 спеціальності 181 «Харчові технології».

На заняття завітали завідувач кафедри Тетяна Пирог, викладачі кафедри, а також фахівець Навчально-методичного управління університету Алла Оскіко.

На початку лабораторної роботи викладач коротко окреслила прочитаний на лекції теоретичний матеріал, у рамках якого студенти пригадали будову бактеріальної клітини, а також способи захисту бактерій від дії несприятливих чинників навколишнього середовища, способи розмноження.

Особливо детальна характеристика була надана таким родам бактерій: Lactococcus, Streptococcus, Leuconostoc, Staphylocoсcus, Escherichia, Streptomyces, Bacillus, що знайшли широке практичне застосування у біотехнологічній промисловості.

За допомогою мультимедійної презентації та коротких навчальних відеофрагментів були представлені основні техніки ідентифікації (фарбування та мікроскопіювання), що дають уявлення про природну форму, величину, будову та окремі структури клітин мікроорганізмів.

У ході заняття студенти ознайомилися з морфологічними особливостями бактерій. Так, живі мікроорганізми спостерігали у препаратах «роздавлена» і «висяча крапля». Для виявлення деяких функціональних особливостей клітин і диференціації їхніх включень провели прижиттєве фарбування бактерій, зокрема фарбування за Грамом і фарбування  методом контрастної мікроскопії.

Студенти самостійно приготували фіксований препарат заквашувальної композиції кисломолочних продуктів (кефіру, ряжанки, йогурту та закваски) та промікроскопіювали його.

Асистент Тетяна Нечипор продемонструвала студентам техніку приготування та фарбування препаратів бактерій, а також прослідкувала за правильністю виконання усіх дослідів. Як результат – студентами були опановані методи фарбування на мікроскопіювання мікроорганізмів.

Вітаємо Тетяну Миколаївну з професійно проведеним лабораторним заняттям і бажаємо подальших успіхів!

    СТРІЧКА НОВИН