Ґрунтовна робота

9 листопада 2017

9 листопада на розширеному засіданні кафедри біотехнології і мікробіології, на яке були запрошені співробітники кафедри екології та збалансованого природокористування, а також члени спеціалізованої вченої ради Д 26.058.03, була заслухана доповідь к.т.н. Віктора Стабнікова щодо результатів завершеної дисертаційної роботи «Наукові засади створення біотехнологій біоцементації для використання в охороні довкілля і промисловості» на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук за спеціальністю 03.00.20 – біотехнологія.

Здобувачем розроблено і протестовано в пілотному виробництві біоцемент за використання уреазо-продукуючих бактерій Bacillus sp. VS1 та Yaniella sp. VS8 та оптимізовано середовище для промислового виробництва біоцементу. Вперше розроблений метод інактивації росту бактеріальних клітин Yaniella sp. VS8 із селективним збереженням їхньої уреазної активності. Розроблена біобезпечна біотехнологія виробництва біоцементу на основі застосування інактивованих клітин. Розроблена та може бути використана в практиці біотехнологія отримання рідкого біоцементу на основі біовідновлення залізної руди залізо-відновлювальними бактеріями до розчинного заліза (II), завдяки анаеробному окисленню органічних відходів. Розроблено біотехнологію біозакупорювання/біоцементації пористого ґрунту на основі послідовного проведення двох біопроцесів – біохімічного відновлення нітрату денітрифікуючими бактеріями та гідролізу сечовини уреаза-продукуючими бактеріями. Вперше розроблено два нових ефективних методи біоцементації: 1) біоцементація і біозакупорювання пористого ґрунту, який базується на використанні уреазо-продукуючих бактерій та іонів тривалентного заліза за допомогою залізо-відновлювальних бактерій; 2) біозакупорювання/біоцементації пористого ґрунту, основою якого є послідовне біохімічне відновлення нітрату денітрифікуючими бактеріями та ферментативний гідроліз сечовини за допомогою уреазо-продукуючих бактерій. Протестовані практично можливі шляхи використання поверхневої та при-поверхневої біоцементації в природоохоронних технологіях.

За темою дисертації опубліковано 32 наукові роботи, в тому числі: монографія «Construction Biotechnology» (видавництво «Springer»), що включає 14 розділів; 4 розділи в підручниках «Handbook of Environment and Waste Management. Air and Water Pollution Control» (видавництво «World Scientific Publishing Co»), «Biotechnologies and Biomimetics for Civil Engineering» (видавництво «Springer»), «Biopolymers and Biotech Admixtures for Ecoefficient Construction Materials» (видавництво «Woodhead Publishing Limited, Cambridge»); 26 наукових статей, з яких 21 – у міжнародних наукових журналах, 5 – у наукових фахових виданнях України та подана заявка на 1 міжнародний патент. Індекс Гірша згідно з Google Scholar (h-індекс) – 16, індекс цитування – 725, i 10-індекс – 21.

Колектив кафедри біотехнології і мікробіології вітає Віктора Стабнікова з успішним представленням результатів дисертаційного дослідження та бажає подальших успіхів!

    СТРІЧКА НОВИН