Н У Х Т

Захисти дипломних проектів «бакалаврів»-заочників розпочалися на кафедрі біотехнології продуктів бродіння і виноробства

16 лютого 2017

Захисти дипломних проектів «бакалаврів»-заочників розпочалися на кафедрі біотехнології продуктів бродіння і виноробства

На кафедрі  біотехнології продуктів бродіння і виноробства розпочалися захисти дипломних проектів (робіт) освітнього ступеня «бакалавр» за спеціальністю «Технології продуктів бродіння і виноробства» заочної форми навчання.

Екзаменаційну комісію із захисту дипломних проектів очолив завідувач кафедри, доцент Анатолій Куц. До складу комісії увійшли також професор кафедри Валентина Кошова, доценти кафедри  Борис Хіврич і Маргарита Карпутіна, секретар – асистент, к.т.н. Ярослав Боярчук.

Студенти заочної форми навчання підготували кваліфікаційну роботу «бакалавра» як самостійну закінчену працю, що є кінцевим інтегральним продуктом теоретичної і практичної підготовки фахівця впродовж всього терміну навчання.

Комісія відзначила актуальність тематики кваліфікаційних робіт, які відтворюють біотехнологічні проблеми, що виникають перед підприємствами бродильної галузі промисловості в умовах сьогоденних змін, і тематику науково-дослідної роботи кафедри.

Усі представлені до захисту кваліфікаційні роботи виконані відповідно до розроблених і затверджених кафедрою біотехнології продуктів бродіння і виноробства вимог, їх структура включала вступ, структуру підприємства, розрахунок продуктів для обраної рецептури напоїв, підбір обладнання та обґрунтування вибору технологічної схеми виробництва, загальні висновки і пропозиції, список використаної літератури, додатки. Дослідження, зроблені в кваліфікаційних роботах, реальні й мають практичне спрямування та можуть бути рекомендовані до впровадження підприємствами харчової промисловості.

Члени екзаменаційної комісії після обговорення змісту пояснювальних записок і результатів захисту відзначили достатній рівень фундаментальної, загальнотеоретичної та спеціальної  підготовки випускників, що дозволило ухвалити рішення про присвоєння їм кваліфікації «бакалавр» за спеціальністю «Харчові технології».

Вітаємо «бакалаврів» і бажаємо успішного проходження вступних випробувань до магістратури.

Опублікований: 16-02-2017
Читайте також:
Викладач кафедри теплоенергетики та холодильної техніки - учасник міжнародного проекту GEF-UNIDO

11 квітня 2018 року у м. Києві відбувся семінар з енергозбереження, організований у рамках міжнародного проекту GEF-UNIDO «Підвищення енергоефективності та стимулювання використання відновлюваної енергії в агро-харчових та інших малих та середніх підприємствах (МСП) України». Доповідачі окреслювали різні аспекти впровадження енергозбережних технол...

ЧИТАТИ ДАЛІ

Викладач кафедри теплоенергетики та холодильної техніки - учасник міжнародного проекту GEF-UNIDO 13 квітня 2018

На кафедрі біотехнології продуктів бродіння і виноробства розпочалися захисти дипломних проектів студентів заочної форми навчання

На кафедрі біотехнології продуктів бродіння і виноробства розпочалися захисти    дипломних проектів студентів заочної форми навчання для здобуття освітнього ступеня «Бакалавр». Студенти-випускники, відповідно до майбутньої кваліфікації, яку отримували за напрямом підготовки «Харчові технології та інженерія», представили на публічний захист набуті ...

ЧИТАТИ ДАЛІ

На кафедрі біотехнології продуктів бродіння і виноробства розпочалися захисти дипломних проектів студентів заочної форми навчання 15 лютого 2018

Учасники наукового гуртка «BIOTEСH» представили результати своїх досліджень на конференції у Казахстані

Науковий локомотив «BIOTEСH» продовжує невпинно рухатись від однієї наукової конференції до іншої. Так, нещодавно були опубліковані матеріали 60-ї науково-практичної конференції студентів «Студентська наука і здоров’я» у м. Семей (Казахстан). Для участі в конференції 11 учасників студентського наукового гуртка «BIOTEСH» кафедри біотехнології і мік...

ЧИТАТИ ДАЛІ

Учасники наукового гуртка «BIOTEСH» представили результати своїх досліджень на конференції у Казахстані 30 березня 2018

Викладачі кафедри іноземних мов професійного спрямування продовжують активно готуватися до вступної кампанії-2018

12 квітня  старші викладачі кафедри іноземних мов професійного спрямування Богдана Кукса і Катерина Чала завітали до навчально-виховного комплексу «Спеціалізована школа І-ІІІ ступенів-ліцей»  з поглибленим вивченням французької мови з першого класу № 20 Оболонського району м. Києва. Викладачі розповіли випускникам школи про НУХТ. Бесіда зі  старшо...

ЧИТАТИ ДАЛІ

Викладачі кафедри іноземних мов професійного спрямування продовжують активно готуватися до вступної кампанії-2018 13 квітня 2018