Н У Х Т

В університеті обрали новий склад вченої ради

25 вересня 2018

В університеті обрали новий склад вченої ради

25 вересня в університеті відбулася конференція трудового колективу, в порядку денному якої було одне питання – обрання виборних представників з числа штатних працівників університету до складу вченої ради НУХТ, оскільки термін повноваження чинної вченої ради завершувався у вересні 2018 року.

Зі 135 делегатів конференції зареєструвалися 111, необхідний кворум був, тож голова конференції, професор Валерій Мирончук оголосив конференцію відкритою.

З ґрунтовною інформацією щодо підготовки та проведення виборів до складу вченої ради університету виступив голова організаційного комітету, професор Володимир Яровий. Зокрема, він повідомив, що відповідно до Закону України «Про вищу освіту» вчена рада є колегіальним органом управління вищого навчального закладу, який утворюється строком на п’ять років, склад якого затверджується наказом керівника вищого навчального закладу протягом п’яти робочих днів з дня закінчення повноважень попереднього складу вченої ради.

До складу вченої ради вищого навчального закладу входять за посадами керівник вищого навчального закладу, заступники керівника, керівники факультетів (навчально-наукових інститутів), учений секретар, директор бібліотеки, головний бухгалтер, керівники органів самоврядування та виборних органів первинних профспілкових організацій працівників вищого навчального закладу, а також виборні представники, які представляють наукових, науково-педагогічних працівників і обираються з числа завідувачів (начальників) кафедр, професорів, докторів філософії, докторів наук, виборні представники, які представляють інших працівників вищого навчального закладу і які працюють у ньому на постійній основі, виборні представники аспірантів, докторантів, слухачів, асистентів-стажистів, інтернів, лікарів-резидентів, клінічних ординаторів, керівники виборних органів первинних профспілкових організацій студентів та аспірантів, керівники органів студентського самоврядування вищого навчального закладу відповідно до квот, визначених статутом вищого навчального закладу.

Вибори до складу вченої ради починаються за 30 календарних днів до закінчення повноважень попереднього складу вченої ради. Виборні представники з числа працівників вищого навчального закладу обираються вищим колегіальним органом громадського самоврядування вищого навчального закладу за поданням структурних підрозділів, у яких вони працюють, а виборні представники з числа студентів (курсантів) обираються студентами (курсантами) шляхом прямих таємних виборів.

Відповідно до рішення вченої ради університету від 21 червня 2018 року та наказу по університету №97 від 22 серпня 2018 року організаційний комітет з підготовки та проведення виборів до складу вченої ради університету  розпочав роботу 27 серпня 2018 року; кінцевим терміном обрання виборних представників до складу вченої ради було визначене 14 вересня 2018 р. Таких представників у структурних підрозділах було обрано 45 осіб. При формуванні складу вченої ради згідно із Законом України «Про вищу освіту» та Статутом університету були витримані квоти – 75 % складу повинні становити наукові, науково-педагогічні працівники і не менше як 10 % – виборні представники з числа студентів. Також голова оргкомітету поіменно назвав усіх претендентів на членство у вченій раді НУХТ.

Делегати конференції, прослухавши інформацію від голови організаційного комітету, під особистий підпис отримали бюлетені й приступили до процедури таємного голосування. Щойно останній бюлетень був вкинутий до скриньки для голосувань, до своїх обов’язків приступила лічильна комісія. У присутності всіх делегатів конференції були зняті пломби з усіх трьох скриньок і витягнуті всі бюлетені. Лічильна комісія ретельно їх всіх опрацювала, склала відповідні протоколи своєї роботи, які оприлюднив голова лічильної комісії, професор Сергій Шульга. Він назвав поіменні результати волевиявлення делегатів конференції й повідомив, що зі 111 наявних у скриньках бюлетенів, 4 виявилися недійсними. Також у присутності делегатів, голова лічильної комісії «погасив» зайві бюлетені (їх було заготовлено 135, по кількості делегатів конференції). Відкритим голосуванням мандатами, делегати конференції затвердили протоколи лічильної комісії. Голова конференції, професор Валерій Мирончук, оскільки запитань, пропозицій, зауважень не надійшло, і порядок денний був вичерпаний, закрив конференцію трудового колективу НУХТ.

Цього ж дня ректором університету, професором Анатолієм Українцем був підписаний наказ про затвердження складу вченої ради НУХТ.

Вітаємо новообраний колегіальний орган управління університетом! Бажаємо плідної, активної й успішної роботи!   

Опублікований: 25-09-2018
Читайте також:
У Львівському державному коледжі НУХТ завершився тиждень циклової комісії інформатики

Завершився тиждень циклової комісії інформатики у Львівському державному коледжі харчової і переробної промисловості НУХТ. Голова циклової комісії Михайло Мандрик та викладачі комісії Оксана Захаряк, Марта Мишолівська, Володимир Грицак, Олег Мартон, Ірина Беца намагалися, щоб цей тиждень був насичений цікавими заходами, до яких були залучені студен...

ЧИТАТИ ДАЛІ

У Львівському державному коледжі НУХТ завершився тиждень циклової комісії інформатики 03 квітня 2018

Науково-технічна бібліотека університету знайомить з літературою, отриманою у червні 2018 року

Традиційно, наприкінці кожного місяця Науково-технічна бібліотека університету знайомить з літературою, отриманою фондами бібліотеки впродовж місяця. Кожний бажаючий може відвідати виставку нових надходжень у науковому читальному залі. Влітку – у час відпусток і канікул, фахівці бібліотеки пропонують до уваги зацікавлених онлайн-ознайомлення з нови...

ЧИТАТИ ДАЛІ

Науково-технічна бібліотека університету знайомить з літературою, отриманою у червні 2018 року 04 липня 2018

На кафедрі технології хлібопекарських і кондитерських виробів відбулися захисти дипломних проектів студентів заочної та заочної скороченої форми навчання

На кафедрі технології хлібопекарських і кондитерських виробів відбулися захисти дипломних проектів студентів заочної та заочної скороченої форми навчання освітнього ступеня «бакалавр» за напрямом підготовки «Харчові технології та інженерія». Щоб досягнути поставленої мети і захистити дипломні проекти вчасно студенти наполегливо працювали, застосув...

ЧИТАТИ ДАЛІ

На кафедрі технології хлібопекарських і кондитерських виробів відбулися захисти дипломних проектів студентів заочної та заочної скороченої форми навчання 20 лютого 2017

Міжнародний День Землі на кафедрі іноземних мов професійного спрямування

Цікавий захід до Міжнародного Дня Землі, що святкується 22 квітня, викладач кафедри іноземних мов професійного спрямування Людмила Власенко провела зі студентами 1 курсу спеціальності «Екологія». Світ відзначає День Землі (англ. – Earth Day) двічі: один раз із миротворчою і гуманістичною метою – в день весняного рівнодення (20 березня цього року),...

ЧИТАТИ ДАЛІ

Міжнародний День Землі на кафедрі іноземних мов професійного спрямування 23 квітня 2018