Юрик Іван Іванович

Завідувач кафедри,

професор, кандидат фізико-математичних наук. Відмінник освіти України, член українського і американського математичного товариства

Завідувач кафедри – Б -208,

тел. (+38–044) –284-30-04

e-mail: matemat@nuft.edu.ua

Викладацька – Б -203,

тел. (+38–044) –287–94–23

Кабінет математики – Б -204,

тел. (+38–044) –287-91-87

Лабораторія – Б -202,

тел. (+38–044) –287-96-21

(створена у 1930 році)

Кафедра математики була створена одночасно із заснуванням Київського технологічного інституту цукрової промисловості.

Викладачі кафедри працюють на всіх факультетах університету і забезпечують викладання наступних навчальних дисциплін: «Вища математика», «Теорія ймовірностей та математична статистика», «Теорія ймовірностей та випадкові процеси», «Вища математика для економістів», «Математика», «Вища математика для харчових технологій», «Дискретна математика».

Для покращення навчального процесу викладачі кафедри працюють над створенням методичних рекомендацій, конспектів лекцій та навчальних посібників. У процесі розробки робочих навчальних планів і програм дисциплін використовується передовий досвід інших вищих навчальних закладів.

Викладачі кафедри готують фахівців також у відокремлених структурних підрозділах НУХТ – регіональних навчальних центрах.

Кожного року викладачі кафедри приймають активну участь у зарубіжних, міжнародних та всеукраїнських конференціях.

Кафедра вищої математики НУХТ співпрацює з науковими та вищими навчальними  закладами України: Інститут математики НАН України, Інститут механіки ім. С.П.Тимошенка НАН України, Національний університет ім. Тараса Шевченка, Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського «ХАІ», Національний педагогічний університет ім. М.П. Драгоманова, Національний університет біоресурсів і природокористування, Національний технічний університет України «КПІ», Національний авіаційний університет, Львівський  національний університет ім. Івана Франка, Кам’янець-Подільський національний університет ім. І. Огієнка.

На кафедрі працює математичний науковий студентський гурток «Олімпіада». Напрям якого є підготовка студентів НУХТ до ІІ етапу Всеукраїнської олімпіади математики. Керівник гуртка – доц. Листопад В.В.