Мартиненко Михайло Антонович

Завідувач кафедри

професор, доктор фізико-математичних наук. Відмінник освіти України, лауреат Нагороди Ярослава Мудрого

Б -208, (044) 284-30-04
e-mail: matemat@nuft.edu.ua
сайт:http://matematika.nuft.edu.ua/
Б -203, (044) 287–94–23
Б -204, (044) 287-91-87
Б -202, (044) 287-96-21

(створена у 1930 році)

Кафедра математики була створена одночасно із заснуванням Київського технологічного інституту цукрової промисловості.

Викладачі кафедри працюють на всіх факультетах університету і забезпечують викладання наступних навчальних дисциплін: «Вища математика», «Теорія ймовірностей та математична статистика», «Теорія ймовірностей та випадкові процеси», «Математичне програмування», «Дослідження операцій», «Основи дискретної математики».

Для покращення навчального процесу викладачі кафедри працюють над створенням методичних рекомендацій, конспектів лекцій та навчальних посібників. У процесі розроблення робочих навчальних планів і програм дисциплін використовується передовий досвід інших вищих навчальних закладів.

Викладачі кафедри готують фахівців також у відокремлених структурних підрозділах НУХТ – регіональних навчальних центрах.

Кожного року викладачі кафедри беруть активну участь у зарубіжних, міжнародних та всеукраїнських конференціях.

Кафедра вищої математики співпрацює з науковими та вищими навчальними  закладами України: Інститутом математики НАН України, Інститутом механіки ім. С.П.Тимошенка НАН України, Київським національним університетом ім. Тараса Шевченка, Національним аерокосмічним університетом ім. М.Є. Жуковського «ХАІ», Національним педагогічним університетом ім. М.П. Драгоманова, Національним університетом біоресурсів і природокористування, Національним технічним університетом України «КПІ», Національним авіаційним університетом, Львівським  національним університетом ім. Івана Франка, Кам’янець-Подільським національним університетом ім. І. Огієнка.

На кафедрі працює математичний науковий студентський гурток «Олімпіада», основним завданням якого є підготовка студентів університету до ІІ етапу Всеукраїнської олімпіади з математики.