Басюк Дарія Іванівна

Завідувач кафедри
доцент, доктор економічних наук

 

(створена у 2010 році)

Колектив науково-педагогічних працівників кафедри забезпечує освітні послуги за  напрямами підготовки «Туризм», «Готельно-ресторанна справа», спеціальністю «Готельна і ресторанна справа». Посади, що займають випускники після завершення навчання: керівник, менеджер туристичної фірми, екскурсовод, ексурсознавець, викладач-туризмознавець, фахівець з організації анімаційної діяльності, інструктор зі спортивного туризму, готельєр, організатор транспортних подорожей.

У 2013 р. розпочата підготовка бакалаврів за напрямом «Туризм» у рамках англомовного проекту з 100% викладанням дисциплін англійською мовою. Після закінчення бакалаврату студенти мають змогу здати міжнародні мовні екзамени та продовжити навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем «магістр» у фахових навчальних закладах  світу.

Протягом навчання студенти займаються науковими дослідженнями та виконують курсові роботи з дисциплін «Географія туризму», «Організація туристичних подорожей», «Менеджмент туризму».

Практична підготовка фахівців з туризму передбачає фахово-ознайомлювальну, рекреаційну, технологічну і фахову види практик та здійснюється з використанням матеріально-технічної бази НУХТ та інших профільних підприємств та організацій.

Рекреаційна  практика орієнтована на ознайомлення студентів зі змістом їх майбутньої професії, з особливостями активного туризму, оволодіння практичними навичками  спортивно-туристичної діяльності, ознайомлення із видами та способами активного відпочинку, особисту участь у туристичному поході.

Фахово-ознайомлювальна практика за програмою підготовки бакалавра передбачає проходження практики на підприємствах туристичної галузі різних форм власності та різних видів господарської діяльності. Основним місцем практики студентів є функціональні підрозділи туристичних підприємств.

Метою технологічної практики є закріплення та поглиблення теоретичних знань, отриманих студентами під час теоретичного навчання, надбання професійних вмінь та навичок фахівця з технології туристичного обслуговування, ознайомлення із нормативною документацією, із оформленням первинних документів, ознайомлення з новими формами обслуговування споживачів в туристичних підприємствах.

Фахова практика передбачає ознайомлення з реальними умовами функціонування підприємств туристичної сфери, сучасними проблемами, які потребують під час їх вирішення застосування сучасних знань та навичок, а також вміння встановлювати комунікаційні зв'язки з діловими партнерами,  використання  глобальних та локальних комп’ютерних мереж, діагностику причин кризових ситуацій на підприємстві, розробку управлінських рішень щодо підвищення ефективності технології діяльності підприємства.

Студенти проходять практику на провідних підприємствах туристично-готельної сфери: у готелях «Хілтон Київ», «Воздвиженський», «Прем’єр Палац», «Україна», на туристичних фірмах «Study.UA»,  «Гамалія», ТPG та ін.

Паралельно з навчальним процесом викладачами кафедри організовуються навчальні екскурсії та відвідування спеціалізованих виставок: «Міжнародний туристичний салон», «Україна – Подорожі та Туризм», фестиваль «Kyivlnteriors.Архітектура і дизайн»та ін.

З метою встановлення професійних зв’язків туристичного профілю та обміну досвідом кафедра постійно організовує подорожі цікавими куточками нашої країни та зарубіжжя.

Велика увага приділяється міжнародним зв’язкам кафедри. Підписано угоди про співпрацю з освітніми установами Білорусі, Італії, Греції, інших країн. Щороку викладачі і студенти вивчають практичний досвід організації туризму у європейських країнах: Угорщині, Болгарії, Німеччині, Франції тощо. У листопаді 2013 року була підписана Угода  про співпрацю у галузі культури, освіти та науки між Посольством  Аргентинської Республіки в Україні з метою культурного та соціального розвитку, розвитку міжнародної  інтеграції  освіти і науки, трансферу технологій та академічного обміну. У тому ж році створена Асоціація сприяння розвитку винного та гастрономічного туризму в Україні.

Одним із основних напрямів підвищення наукового потенціалу кафедри є залучення молодих науковців до дослідження актуальних проблем, що пов’язані з основними напрямами наукової діяльності кафедри. Викладачі кафедри очолюють роботу студентських наукових гуртків: «Теорії і практики туристичної діяльності», «Туристично-рекреаційні ресурси України та світу», «Туристичного краєзнавства «Компас», «Активного туризму».

Протягом останніх років викладачами кафедри опубліковані підручники «Винний туризм», «Організація готельного господарства», «Інноваційні технології в туризмі та готельному господарстві», «Готельне господарство світу: теорія і практика», «Організація готельно-ресторанної справи», а також монографії, довідники та методичні вказівки і рекомендації, опорні конспекти лекцій, низка наукових статей, в тому числі у закордонних виданнях.

На кафедрі здійснюється активна міжнародна діяльність з університетами Італії, Литви, Білорусі, Туреччини.

Викладачі випускової кафедри беруть активну участь у наукових конференціях,   самі організовують науково-практичні семінари, проводять Міжнародну науково-практичну конференцію «Практика і перспективи розвитку еногастрономічного туризму: світовий досвід для України».

mobilbahis, mobilbahis giriş, tipobet, artemisbet, youwin, sekabet, bymavi, tempobet, protez saç, protez saç ünlüler, protez saç fiyatı,
r57 shell