Поліщук Галина Євгеніївна

Завідувач кафедри
професор, доктор технічних наук
Ж-409, тел. (044)- 287-92-07

(створена у 1967 році)

Кафедра технології молока і молочних продуктів здійснює підготовку фахівців з вищою освітою за освітньо-професійними та освітньо-науковими програмами відповідно до таких рівнів вищої освіти:

·  перший (бакалаврський) рівень за спеціальністю 181 «Харчові технології»;

· другий (магістерський) рівень за спеціальністю 181 «Харчові технології» зі спеціалізації «Технології зберігання, консервування та переробки молока»;

·  третій (освітньо-науковий) рівень за спеціальністю 181 «Харчові технології» зі спеціалізації «Технологія м’ясних, молочних продуктів і продуктів з гідробіонтів».

Дипломовані випускники кафедри мають високий професійний та освітньо-науковий рівень підготовки для подальшої інженерно-організаційної роботи, вирішення складних інженерно-технічних, науково-технічних і науково-дослідних завдань, що виникають у виробничих умовах підприємств харчової промисловості та в умовах науково-дослідних і навчальних лабораторій науково-дослідних інститутів та університетів.

Для забезпечення навчального процесу на кафедрі функціонують технічно і методично облаштовані 2 навчальні, 2 науково-дослідні лабораторії, а також навчальний клас.

В процесі навчання студенти вивчають особливості технологій молочних та молоковмісних продуктів та моделюють виробничі процеси в умовах навчальних лабораторій, що оснащені наступними технічними засобами: термостатами, ультратермостатом, центрифугами лабораторними, центрифугою для жиромірів, банями для жиромірів, колбонагрівачами, сушильними шафами, аналізатором якості молока, вагами електронними, вагами аналітичними, калориметром фотоелектричним, маслопробними терезами, масловиготовлювачем, рефрактометрами, рН-метрами, блендером побутовим, віскозиметром ВЗ-246, консистометром Гепплера, вологоміром Чижової, гомогенізатором-диспергатором лабораторним, напівпромисловим фризером періодичної дії, мороженицею, заквасочником, насосом вакуумним, апаратом для струшування, аналізатором молока АМ-2, мікроскопом. Тобто, у наявності є всі необхідні для контролю якості сировини, напівфабрикатів і готової продукції вимірювальні прилади та установки, а також лабораторний посуд, реактиви  та ін.

Для навчання аспірантів створені всі умови для здобуття ними теоретичних знань, умінь, навичок та інших компетентностей, достатніх для продукування нових ідей, розв'язання комплексних проблем у галузі професійної та дослідницько-інноваційної діяльності, оволодіння методологією наукової та педагогічної діяльності, а також проведення власного наукового дослідження, результати якого мають наукову новизну, теоретичне та практичне значення.

За результатами виконаних власних наукових досліджень під науковим керівництвом провідних викладачів кафедри в університеті щороку проводяться захисти дисертаційних робіт здобувачів освітньо-наукового ступеня за спеціальністю 181 «Харчові технології» у сфері розроблення нових та удосконалення існуючих технологій молочних продуктів.

mobilbahis, mobilbahis giriş, tipobet, artemisbet, youwin, sekabet, bymavi, tempobet, protez saç, protez saç ünlüler, protez saç fiyatı,
r57 shell