Соколенко Анатолій Іванович

Завідувач кафедри

професор, доктор технічних наук, заслужений діяч науки і техніки України, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки

(044) 287-96-95 (044) 289-19-04 (044) 284-30-24

(створена у 1932 році)

Кафедра здійснює підготовку фахівців за спеціальністю 131  “Прикладна механіка” – бакалаврів за освітньою програмою “Мехатроніка пакувального обладнання” та магістрів за освітніми програмами “Мехатроніка та робототехніка”, “Машини і технології пакування”, “Машини і ресурсозберігаючі технології переробки упаковки”.

Таропакувальна індустрія світу використовує гігантські оборотні кошти. Сьогодні вони становлять близько 600 млрд. доларів США на рік. В Україні ця індустрія також знаходиться в стані розвитку, що потребує притоку висококваліфікованих фахівців. Понад 4000 підприємств вирішують проблему пакування продуктів харчування і товарів народного споживання.

Бурхливий розвиток пакувальної галузі за останні 50 років мав і продовжує мати свій зворотній прояв, оскільки тара і упаковка після виконання свого призначення підлягають переробці та утилізації. У розвинених країнах зроблені важливі кроки по збиранню, сортуванню і переробленню цих відходів, однак в Україні ці технології політично і економічно загальмовані.

Становлення індустрії переробки використаної упаковки не має альтернативи і потребує підготовки відповідних фахівців для розроблення технологій і обладнання. Тим більше, що відпрацьована упаковка є не тільки джерелом додаткових енергетичних ресурсів, а і чудовим вторинним матеріалом. Потреба у фахівцях даної індустрії постійно вивчається і прогнозується неухильне її зростання. На це вказує створення відповідних державних і комерційних структур в Україні і інших державах Європи та світу.

Кафедра має всі умови для підготовки висококваліфікованих фахівців промисловості та науково-педагогічних працівників.

Викладачами кафедри розроблені і впроваджуються у навчальний процес програми загально-інженерних дисциплін: “Теорія механізмів і машин”, “Деталі машин”, “Механізація транспортних систем”,  “Пневматика та пневмоприводи” а також фахових дисциплін: “Пакувальні матеріали”, “Основи конструювання і дизайн упаковки”,  “Обладнання для виготовлення упаковки», “Технологія пакування”, “Технологія переробки упаковки”, “Обладнання для перероблення упаковки”, “Пакувальне обладнання”, “Розрахунок і конструювання пакувального обладнання”, “Розрахунок і конструювання обладнання переробки упаковки”, “Автоматизовані потокові лінії”, “Мехатроніка”, “Робототехнічні комплекси у пакувальних процесах”. Загалом викладається 45 дисциплін.

На кафедрі працює комп’ютерний клас із мережею сучасних обчислювальних машин. У навчальному процесі та наукових дослідженнях студенти мають можливість використовувати сучасне програмне забезпечення AutoCAD, MechanicalDesktop, КОМПАС-3D, Mathcad, FluidDRAW, FluidSim, APM WinMachine, Photoshop.

За роки існування випускової кафедри підготовлено близько 1000 спеціалістів.

mobilbahis, mobilbahis giriş, tipobet, artemisbet, youwin, sekabet, bymavi, tempobet, protez saç, protez saç ünlüler, protez saç fiyatı,
r57 shell