Заїнчковський Анатолій Олександрович

Завідувач кафедри
професор, доктор економічних наук

(створена у 1930 році)

Кафедра економіки і права створена у 1930 році. З 1995 року кафедра є випусковою та здійснює підготовку фахівців із напряму «Економіка підприємства». Спеціальність «Економіка підприємства» ліцензована та акредитована за четвертим, найвищим рівнем, що дозволяє вести підготовку фахівців за освітньо-кваліфікаційними рівнями «бакалавр», «спеціаліст», «магістр». З 2015 року кафедра розпочала підготовку магістрів зі спеціальністі «Управління фінансово-економічною безпекою».

З метою здійснення ефективної підготовки спеціалістів із студентами працюють висококваліфіковані та досвідчені викладачі.

Підготовка фахівців з економіки здійснюється з урахуванням сучасного стану соціально-економічного розвитку харчової промисловості та тенденцій, що характеризують нові вимоги до забезпечення ринку праці мобільними висококваліфікованими працівниками. З даною метою викладачами кафедри у навчальному процесі широко застосовуються новаторські технології освоєння теоретичних знань, набуття практичних умінь при використанні сучасних форм і методів навчання.

Велика увага приділяється використанню мультимедійних технологій під час викладання навчальних дисциплін, комп'ютеризації навчання та застосуванню новітніх мережевих технологій, за допомогою яких перед студентами створюються ситуативні завдання, максимально наближені до реальних.

Кафедра плідно співпрацює з Інститутом економіки НАН України, Національним науковим центром «Інститут аграрної економіки», спорідненими кафедрами Київського національного університету ім. Тараса Шевченка, Національного університету біоресурсів та природокористування, Інституту держави і права НАН України, Київського національного економічного університету, асоціаціями харчової промисловості, надає вагому науково-методичну допомогу викладачам економіки університетів, коледжів та технікумів АПК України.

Студенти кафедри економіки і права, як випускової, проходять виробничу та переддипломну практику на провідних підприємствах харчової промисловості міста Києва та регіонів України: ПАТ «Київхліб», ПрАТ «Оболонь», ПАТ «Карлсберг Україна», ПАТ «Ніжинський жиркомбінат», ПАТ «КЗШВ «Столичний», ПрАТ «КЗБН «Росинка», ПАТ «Галактон», ПАТ «Яготинський маслозавод», ПрАТ «Ніжинський консервний завод» та ін. 

mobilbahis, mobilbahis giriş, tipobet, artemisbet, youwin, sekabet, bymavi, tempobet, protez saç, protez saç ünlüler, protez saç fiyatı,
r57 shell