Чернелевський Леонід Миколайович

Завідувач кафедри

професор, кандидат економічних наук

(044) 287-96-39 (044) 284-32-13 (044) 297-98-37

(створена у 1991 році)

Спеціальність “Облік і оподаткування” ліцензована і акредитована за четвертим рівнем.

Фахівці облікового спрямування необхідні всім галузям народного господарства. Перш за все, вони потрібні у виробничій сфері – всім галузям харчової промисловості: цукровій, оліє-жировій, спиртовій, лікеро-горілчаній, виноробній, пиво-безалкогольній, консервній, кондитерській, хлібопекарській, м’ясній, молочній, спиртовій, пиво-безалкогольній, лікеро-горілчаній  тощо.

Фахівців з обліку, оподаткування і аудиту високого рівня компетенцій потребує також сільське господарство, транспорт, торгівля, будівництво, легка промисловість та інші галузі економіки, де вже працюють та набувають досвіду випускники нашого університету.

З вересня 1994 року університет здійснює трьохступеневу підготовку фахівців зі спеціальності «Облік і аудит»: бакалавр, спеціаліст, магістр.

Станом на 1 вересня 2016 року кафедра разом з філіями підготовила і випустила в самостійне життя 9416 фахівців, в тому числі 905 магістрів, 4298 спеціалістів і 4213 бакалаврів.

Після закінчення університету та набувши відповідний стаж роботи за фахом, випускники кафедри мають можливість займатись аудиторською діяльністю. Одержавши в установленому порядку сертифікат аудитора, вони можуть працювати аудиторами незалежних аудиторських фірм (українських і закордонних, наприклад, таких, як Price Water House) та створювати власні аудиторські фірми.

Суттєва увага керівництвом кафедри приділяється впровадженню сучасних інформаційних технологій в сфери фінансового та управлінського обліку, фінансово-економічного аналізу і аудиту.

В навчальному процесі кафедра орієнтується на спеціалізовані програмні продукти, представлені на ринку широким спектром розробок для автоматизації облікових процесів в залежності від розмірів підприємств. Серед програм широкого використання фахівцями першочергово відзначаються наступні: «1С: Комплексна автоматизація», «Галактика», «Флагман», «Еталон», «Ресурс», «Бос-Корпорація», «Scala».

Професорсько-викладацький склад забезпечує інноваційний розвиток навчального процесу, постійно удосконалює існуючі, використовує нові нетрадиційні форми і методи організації навчально-виховної, науково-методичної та науково-дослідної роботи, сучасні методики і технології викладання, світовий досвід. Викладачі кафедри обліку і аудиту постійно підвищують свій фаховий рівень шляхом навчання за програмами «Фінансовий облік» (СIРА), «Управлінський облік» (СІРА), «Аудит» (СІРА), «Бухгалтерський облік» (Ernst & Young), «Фінансовий менеджмент» (Ernst & Young), «Фінансова звітність за міжнародними стандартами бухгалтерського обліку» (DipIRF (АССА), DipIRF (Rus)); складають іспити за міжнародними програмами для набуття кваліфікації Міжнародного бухгалтера-практика (САР); здійснюють професійний аудит і консалтинг; проходять стажування на вітчизняних провідних підприємствах харчової промисловості; беруть участь у міжнародних науково-практичних конференціях; здійснюють наукові дослідження; вивчають досвід педагогічних колективів вищих навчальних закладів Європи. Не викликає заперечень, що ефективність управління бізнесом в сучасній економічній дійсності значною мірою визначається якістю обліково-аналітичного забезпечення прийняття раціональних управлінських рішень. Тому колектив кафедри здійснює активний науковий пошук щодо трансформації інформаційної функції бухгалтерського обліку у відповідь на виклики сучасної економіки та новітні запити користувачів бухгалтерської інформації. Набутий науковий та знаннєвий потенціал професори та доценти кафедри вміло трансформують у компетентності студентів під час проведення лекційних і практичних занять, консультацій з фахових дисциплін і наукових досліджень, що створює передумови для формування бухгалтера-управлінця нової формації.

Такий фахівець в фундаментальній підготовці відповідає вимогам: орієнтації на ринку програмного забезпечення; компетентності в найпоширеніших та найновіших програмних продуктах обліку і управління; вміння планувати, аналізувати, управляти, впливати, мотивувати, узагальнювати та приймати обґрунтовані рішення із застосовуванням системного підходу в вирішенні проблем.

Викладачі кафедри професійно удосконалюють знання англійської мови, навчаючись на стаціонарних курсах та за дистанційною комп’ютерною програмою «English 123».

В поточному році колектив кафедри суттєво удосконалив робочі і навчальні плани з врахуванням сучасного національного та міжнародного досвіду та широкого використання в навчальному процесі сучасних інформаційних систем і технологій.

mobilbahis, mobilbahis giriş, tipobet, artemisbet, youwin, sekabet, bymavi, tempobet, protez saç, protez saç ünlüler, protez saç fiyatı,
r57 shell