Гуткевич Світлана Олександрівна

Завідувач кафедри

професор, доктор економічних наук

( створена у 2011 році )

В сучасних умовах формування відкритої економіки України, виходу на зовнішній ринок підприємств виникла потреба в підготовці фахівців із міжнародної економіки для усіх галузей, зокрема й для харчової промисловості. З метою підготовки висококваліфікованих фахівців економістів-міжнародників та для забезпечення кадрових потреб харчової промисловості у грудні 2011 року створена кафедра міжнародної економіки.

Підготовка фахівців за освітнім ступенем «бакалавр», спеціальності 056 «Міжнародні економічні відносини», спеціалізації «Міжнародна економіка»,  галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» здійснюється на основі отриманої ліцензії. З вересня 2013 року запроваджено функціонування англомовного проекту, відповідно до якого викладання всіх дисциплін здійснюється англійською мовою.

Професорсько-викладацький склад кафедри здійснює викладання наступних дисциплін: «Міжнародний менеджмент», «Економіка зарубіжних країн», «Зовнішньоекономічна політика», «Міжнародна економіка», «Міжнародні економічні відносини», «Міжнародне право», «Міжнародні фінанси», «Інвестування», «Сучасні міжнародні відносини та зовнішня політика України», «Світова продовольча політика», «Сучасні глобальні світові ринки», «Міжнародний економічний аналіз», «Міжнародні корпорації в світовій економіці», «Міжнародна економічна діяльність України»  та інші.

Викладачі кафедри беруть участь у підготовці достатньо великої кількості підручників та навчальних посібників з грифом МОН України, зокрема й англійською мовою.

Підготовка науково-педагогічних кадрів пов’язана з формуванням  науково-дослідницької школи, започаткуванням та розвитком її традицій. Керівництво здійснюють висококваліфіковані спеціалісти-науковці: доктор економічних наук, професор Гуткевич Світлана Олександрівна, доктор політичних наук, професор Оніщенко Ірина Григорівна, доктор економічних наук, професор Сафонов Юрій Миколайович.

mobilbahis, mobilbahis giriş, tipobet, artemisbet, youwin, sekabet, bymavi, tempobet, protez saç, protez saç ünlüler, protez saç fiyatı,
r57 shell