Галинська Олена Миколаївна

в.о. завідувача кафедри
доцент, кандидат філологічних наук

(044) 287-96-56 (044) 287-91-75

(створена у 1930 році)

Перехід України до ринкових умов господарювання вимагає від студентів глибоких знань із фаху, володіння іноземними мовами, навичками користування сучасними комп’ютерними технологіями. Викладачі кафедри адаптують навчальний процес до сучасних запитів ринку праці.

 Кафедра забезпечує бакалаврам і магістрам викладання наступних дисциплін: «Іноземна мова (за професійним спрямуванням)», «Англійська мова», «Ділова іноземна мова (англійська мова)», «Друга іноземна мова (німецька/французька мови)», «Друга ділова іноземна мова (німецька/французька)», «Технічна іноземна мова», «Іноземна мова за науковим спрямуванням», «Ділова англійська мова», «Іноземна мова», з метою їх підготовки до практичного володіння цими мовами; розвитку комунікативної компетенції з фахової тематики та вміння читати й перекладати оригінальну літературу професійної спрямованості в обсязі матеріалу, передбаченого програмою з іноземних мов професійного спрямування для студентів ВТНЗ. Викладачі кафедри щороку приймають іспити до вступу в магістратуру студентів денної та заочної форм навчання усіх технологічних та інженерно-технічних спеціальностей.

Також на кафедрі проводяться практичні заняття для аспірантів в рамках їх підготовки до захисту фахових дисертацій під керівництвом доцента Смірнової Є. С.

У позааудиторний час викладачі кафедри, а особливо куратори академічних груп, організовують зі студентами в гуртожитках та в університеті тематичні вечори, бесіди, конкурси, «круглі столи»; виховують у студентів високі моральні, патріотичні, інтернаціональні, соціокультурні цінності.

 

 

 

 

 

 

 

mobilbahis, mobilbahis giriş, tipobet, artemisbet, youwin, sekabet, bymavi, tempobet, protez saç, protez saç ünlüler, protez saç fiyatı,
r57 shell