Грибков Сергій Віталійович

В.о. завідувача кафедри, доцент, кандидат технічних наук

(044)2843066 (044)2879247

(створена у 1973 році)

Кафедра інформатики (при створенні мала назву обчислювальної техніки і прикладної математики) була створена у зв’язку із введенням у Київському технологічному інституті харчової промисловості дисципліни «Обчислювальна техніка в інженерних і економічних розрахунках», тісно пов'язаної з дисципліною «Обчислювальна математика».

Кафедра інформатики забезпечує фундаментальну підготовку студентів денної і заочної форм навчання усіх факультетів (крім факультету економіки і менеджменту) з наступних навчальних дисциплін: «Інформатика», «Інформаційні технології», «Інформатика та інформаційні технології», «Обчислювальна математика та програмування», «Інформаційні технології та системи», «Інформатика та системотехніка», «Обчислювальна техніка» та інші.

З метою подальшого удосконалення навчального процесу викладачі кафедри працюють над створенням навчальних посібників, лабораторних практикумів, методичних рекомендацій, тестових завдань з усіх дисциплін. У процесі розроблення робочих навчальних планів і програм дисциплін використовується передовий досвід інших вищих навчальних закладів.

Викладачі кафедри регулярно беруть активну участь у зарубіжних, міжнародних та всеукраїнських конференціях.

Новітня матеріальна база кафедри, система кадрового та методичного забезпечення дають можливість підтримувати сучасний рівень базової підготовки студентів як користувачів комп'ютерів.