Чередніченко Галина Анатоліївна

Завідувач кафедри
доцент, кандидат педагогічних наук

В- 503, (044) 287 -93-16 gala-office2006@ukr.net

(створена у 2003 році)

Кафедра забезпечує фахову підготовку конкурентоспроможних на сучасному ринку праці спеціалістів економічного профілю для підприємств харчової промисловості, а також інших державних та недержавних установ.

Стрімкий розвиток ринкових відносин призвів до тісних і глибоких контактів вітчизняного бізнесу з іноземними партнерами. Отже, зростає потреба у  фахівцях з міжмовної і міжкультурної комунікації, які  володіють професійно-орієнтованими мовними знаннями і вміннями, а також здатні ефективно працювати з діловими партнерами при укладанні контрактів, організації виставок, ярмарків, налагодженні культурних зв’язків.

Фахівці кафедри викладають дисципліни: «Іноземна мова за професійним спрямуванням (англійська, німецька, французька)», «Ділова іноземна мова»,  «Ділове спілкування іноземною мовою», «Друга іноземна мова (англійська, німецька, французька)» на факультетах: економіки і менеджменту, обліку фінансів та підприємницької діяльності, автоматизації та комп’ютерних систем.

Серед основних напрямків діяльності кафедри – організація та проведення вступних іспитів з іноземної мови до аспірантури і практичних занять з іноземної мови для аспірантів і здобувачів по підготовці до складання кандидатських іспитів з іноземної мови за вищезазначеними напрямами підготовки; участь в організації та проведенні вступних випробувань з іноземної мови для навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем (ОКР) «магістр» (денна і заочна форми навчання); удосконалення змісту навчання із врахуванням сучасних досягнень науки, техніки, технології та виробництва.

Навчальний процес забезпечують висококваліфіковані педагоги з багаторічним стажем роботи, а також молоді спеціалісти. З метою підвищення ефективності навчального процесу викладачі застосовують традиційну методику викладання з елементами інтенсивних методів, рольові та ділові ігри, які дозволяють реалізовувати комунікативний підхід у навчанні іноземних мов студентів немовних спеціальностей і значною мірою підвищують інтерес студентів до іноземної мови.

 

mobilbahis, mobilbahis giriş, tipobet, artemisbet, youwin, sekabet, bymavi, tempobet, protez saç, protez saç ünlüler, protez saç fiyatı,
r57 shell