Пирог Тетяна Павлівна

Завідувач кафедри

професор, доктор біологічних наук, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, голова комісії з біотехнології науково-методичної ради Міністерства освіти і науки України. Нагороджена Грамотою Кабінету Міністрів України

Веб-сайт:http://btmb.com.ua/

 

(створена у 1933 році)

 

На кафедрі здійснюється підготовка «бакалаврів», «спеціалістів» та «магістрів» для мікробіологічної, харчової та фармацевтичної промисловості за напрямом «Біотехнологія» зі спеціальностей «Промислова біотехнологія» (в т.ч. спеціалізації «Мікробіологія харчових виробництв), «Фармацевтична біотехнологія», «Екологічна біотехнологія та біоенергетика».

Нині ліцензований обсяг підготовки «бакалаврів», «спеціалістів» та «магістрів» є найвищим в Україні. Фах біотехнолога без відриву від виробництва опановують студенти заочної форми навчання. Випускники коледжів та технікумів, які навчались за спорідненими спеціальностями, продовжують здобувати біотехнологічну освіту на кафедрі за скороченим терміном навчання.

Підготовку біотехнологів на кафедрі біотехнології і мікробіології ведуть досвідчені викладачі, чиї наукові та освітянські досягнення оцінені на найвищому рівні. Серед викладачів кафедри лауреати Державної премії в галузі науки й техніки, лауреати Державної премії Президента України для молодих вчених, лауреати Премії Верховної Ради України найталановитішим молодим вченим в галузі фундаментальних і прикладних досліджень та науково-технічних розробок. Понад 80 % професорсько-викладацького складу є докторами і кандидатами, як біологічних, так і технічних наук, захищених за спеціальністю 03.00.20 – біотехнологія.

Кафедра є лідером в області підготовки підручників в області біотехнології. Так, тільки за останні роки були видані підручники та навчальні посібники з грифом МОН України: «Мікробіологія харчових виробництв», «Загальна біотехнологія», «Мікробіологія харчових виробництв. Лабораторний практикум», «Клітинна та генна інженерія», «Методи молекулярної біотехнології. Лабораторний практикум», «Загальна мікробіологія», «Технології мікробного синтезу лікарських засобів», «Технологія пробіотиків». Одержали гриф МОН та подані до друку навчальні посібники: «Біологія клітин» та «Іммобілізовані ферменти і клітини в біотехнології».

Упродовж останніх років кафедра представлена у складі комісії з біотехнології Науково-методичної Ради Міністерства освіти і науки України (голова – проф. Т.П. Пирог, члени комісії – доц. Н.М. Грегірчак, доц. Ю.М. Пенчук).

Потужна матеріально-технічна база кафедри біотехнології і мікробіології, яка поповнюється і оновлюється впродовж 40 років існування кафедри, дозволяє в повному обсязі відтворювати на лабораторних заняттях всі етапи мікробіологічного дослідження із залученням сучасних методів індикації й ідентифікації мікроорганізмів різних таксономічних груп, моделювати всі основні етапи біотехнологічного процесу, вивчати методи контролю та керування якістю випуску харчової та фармацевтичної продукції.

mobilbahis, mobilbahis giriş, tipobet, artemisbet, youwin, sekabet, bymavi, tempobet, protez saç, protez saç ünlüler, protez saç fiyatı,
r57 shell