Володченкова Наталія Валеріївна

в.о. завідувача кафедри,
доцент, кандидат технічних наук

(створена  у 1965 році)

Кафедра безпеки життєдіяльності забезпечує викладання навчальних дисциплін для студентів університету денної та дистанційної (заочної) форм навчання усіх спеціальностей та напрямів. Співробітниками кафедри викладаються такі дисципліни: «Основи охорони праці»,  «Безпека життєдіяльності»,  «Охорона праці та безпека життєдіяльності», «Основи промислового будівництва та санітарної техніки» та «Основи промислового будівництва в галузі»,  надаються консультації з дипломного проектування.

 Викладачі кафедри постійно знаходять шляхи удосконалення навчальної роботи, впроваджуючи нові методи навчання та наукові досягнення. Щороку поповнюється база методичних розробок, покращується матеріальне забезпечення. Кафедра оснащена ЕОМ, які формують локальну мережу, підключену до Internet.

На кафедрі діє 4 комп'ютерних класи, 2 спеціалізовані лабораторії з охорони праці, 1 лабораторія з безпеки життєдіяльності та 1 лабораторія з промислового будівництва та санітарної техніки.

Фахівці кафедри надають консультації та розробляють плани локалізації та ліквідації аварійних ситуацій і аварій, здійснюють ідентифікацію та декларування об’єктів підвищеної небезпеки на харчових підприємствах України. Для цього на кафедрі провідними спеціалістами розроблені сучасні комп’ютерні програми для всебічного аналізу небезпек та оцінки рівня ризиків.

Особливу увагу викладачі кафедри приділяють методичному забезпеченню навчальних курсів, їх науковому рівню. На кафедрі активно публікуються навчальні та методичні посібники для студентів, завдання для тестової перевірки знань студентів, розробляють електронні навчальні курси для дистанційного для студентів дистанційної форми навчання, питання для модульного контролю та ін.

Кафедра традиційно активно займається науково-дослідною діяльністю. Тематика наукових робіт є складовою частиною досліджень університету. Більш детально ця інформація представлена у вкладці "Наукова робота".

Результати наукових досліджень співробітників кафедри втілюються у публікації монографій, статей, матеріалів та тез доповідей, які викладачі представляють на міжнародних, всеукраїнських і регіональних науково-теоретичних, науково-методичних та науково-практичних конференціях.

Матеріали наукових досліджень викладачів широко використовуються в навчально-методичній роботі зі студентами. Вони знайшли відображення при підготовці навчальних посібників, практикумів, курсів та конспектів лекцій з дисциплін кафедри з якими можна ознайомитися в репозитарії НУХТ або електронній бібліотеці університету.

Наявність висококваліфікованого професорсько-викладацького і навчально-допоміжного персоналу, належної матеріальної бази та методичного забезпечення дозволяє кафедрі здійснювати навчально-виховний процес і відповідну підготовку студентів в органічній єдності з спонуканням розвитку у студентів нового мислення, свідомості, формувати наукову методологію і вміння самостійно аналізувати складні явища та події сучасного життя, виховувати їх патріотами незалежної України.

 

mobilbahis, mobilbahis giriş, tipobet, artemisbet, youwin, sekabet, bymavi, tempobet, protez saç, protez saç ünlüler, protez saç fiyatı,
r57 shell