Ладанюк Анатолій Петрович

Завідувач кафедри

професор, доктор технічних наук, заслужений діяч науки і техніки України, дійсний член, академік Міжнародної академії комп’ютерних наук і систем

Тел/факс: 289-52-83 Тел.: 287-94-56

сайт кафедри

(створена у 1959 році)

Кафедра здійснює підготовку фахівців за спеціальністю 151 «Інтелектуальні комп’ютерні системи керування», спеціалізацією «Автоматизація та інтелектуальні системи керування». Крім того, кафедра забезпечує навчальний процес на факультетах інженерної механіки та пакувальної техніки й енергетики і енергоменеджменту, а також ряді технологічних факультетів при вивченні курсу з автоматизації виробничих процесів для студентів цих факультетів.

На кафедрі функціонують навчальна спеціалізована лабораторія з технологічних вимірювань, обладнана сучасними технічними приладами фірм Siemens, Овен, Мікрол, Тера та вітчизняними приладами, лабораторія промислової електроніки та автоматичного регулювання і управління на базі приладів фірми Open System, а також два навчальних комп’ютерних класи, обладнаних сучасними персональними комп’ютерами.

В університеті працює спеціалізована вчена рада, в якій беруть участь професори кафедри. Аспіранти мають можливість захищати кандидатські дисертації за спеціальністю 05.13.07 «Автоматизація процесів керування». Кафедра має всі необхідні умови для підготовки висококваліфікованих фахівців промисловості та науково-педагогічних працівників вищої кваліфікації.

Кафедра першою в харчовій промисловості почала впровадження мікропроцесорних систем управління. Починаючи з кінця 80-х років, на цукрових, спиртових, молочних заводах та м’ясокомбінатах країни виконуються роботи з проектування та впровадження автоматизованих систем контролю та керування. У рамках програми розвитку напрямку «Автоматизація бізнес-процесів харчових виробництв», кафедрою спільно із фірмою INDUSOFT створено систему управління виробництвом (MES-систему) спиртового заводу, яка базується на впровадженій кафедрою в минулі роки мікропроцесорній системі керування.