Наукові заходи інших ВНЗ

   

  Миколаївський національний аграрний університет запрошує до публікації у науковому журналі «Вісник аграрної науки Причорномор’я»

  Міжнародна науково-практична конференція «Технології харчових продуктів і комбікормів», 24-29 вересня 2018 р., Одеська  національна  академія  харчових  технологій 

  Міжнародна науково-практична конференція «Цілі сталого розвитку третього тисячоліття: виклики для університетів наук про життя», 23-25 травня 2018 р., Національний університет біоресурсів і природокористування України

  Міжнародна Інтернет-конференція студентів і молодих вчених «Україна – світ: діалог культур», 16 травня 2018 р., ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет», м. Дніпро

  ХII міжнародна науково-технічна конференція «Техніка і технологія харчових виробництв», 19-20 квітня 2018 р., Заклад освіти «Могилівський державний університет продовольства» (Республіка Білорусь)

  ІV Всеукраїнська студентська науково-практична конференція «Студент як суб’єкт процесу модернізації вищої освіти XXI століття: візії, цінності, пріоритетні завдання», 19 квітня 2018 р., Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

  ІІІ Всеукраїнська науково-методична конференція «Освіта, наука та виробництво: розвиток та перспективи», 19 квітня 2018 р., Шосткинський інститут Сумського державного університету

  ХV Всеукраїнська наукова конференція студентів і молодих вчених «Молодь: освіта, наука, духовність», 17-19  квітня  2018 року, Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна»

  Фаховий Міжвузівський збірник наукових праць _«НАУКОВІ НОТАТКИ»_Луцького національного технічного університету, 24 березня 2018 року

  Всеукраїнська науково-практична конференція «Дослідження молодих вчених: від ідеї до реалізації», 16 березня 2018 р., Київський університет імені Бориса Грінченка