Наукові заходи інших ВНЗ

   

  Збірник наукових праць "Сучасні напрямки технології та механізація процесів переробних і харчових виробництв", м. Харків

  Конгрес «Наука, питание и здоровье», 8-9 червня 2017 р., Національна академія наук Республіки Білорусь

  Всеукраїнська науково-практична конференція "Проблеми енергоефективності та якості в процесах сушіння харчової сировини", 1-2 червня 2017 р., Харківський державний університет харчування та торгівлі

  Міжнародна науково-практична конференція "Сучасні проблеми фізико-математичної освіти і науки", 25-26 травня 2017 р., НПУ імені М.П. Драгоманова

  Міжнародна науково-практична конференція "Розвиток соціально-економічних систем в геоекономічному просторі: теорія, методологія, організація обліку та оподаткування", 11-12 травня 2017 р., Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя

  Всеукраїнська наукова конференція молодих учених, приурочена 115-річчю від дня народження видатного селекціонера-плодовода Д.С. Дуки, 10-11 травня 2017 р., м. Умань

  XI всеукраїнська практично-пізнавальна конференція «Наукова думка сучасності і майбутнього», 1-7травня 2017р.

  IV Всеукраїнський форум студентів, аспірантів і молодих учених, 27-28 квітня 2017 р., Дніпропетровський національний університет ім. Олеся Гончара

  ХІІІ Всеукраїнська наукова конференція студентів “Харчові технології”, 26-28 квітня 2017 р., м. Одеса

  Х Всеукраїнська студентська науково - технічна конференція "Природничі та гуманітарні науки. Актуальні питання", 25-26 квітня 2017р., Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя