Наукові заходи інших ВНЗ

   

  Збірник наукових праць "Сучасні напрямки технології та механізація процесів переробних і харчових виробництв", м. Харків

  Конгрес «Наука, питание и здоровье», 8-9 червня 2017 р., Національна академія наук Республіки Білорусь

  Міжнародна науково-практична конференція "Сучасні проблеми фізико-математичної освіти і науки", 25-26 травня 2017 р., НПУ імені М.П. Драгоманова

  Міжнародна науково-практична конференція "Розвиток соціально-економічних систем в геоекономічному просторі: теорія, методологія, організація обліку та оподаткування", 11-12 травня 2017 р., Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя

  IV Всеукраїнський форум студентів, аспірантів і молодих учених, 27-28 квітня 2017 р., Дніпропетровський національний університет ім. Олеся Гончара

  ХІІІ Всеукраїнська наукова конференція студентів “Харчові технології”, 26-28 квітня 2017 р.,
  м. Одеса

  Х Всеукраїнська студентська науково - технічна конференція "Природничі та гуманітарні науки. Актуальні питання", 25-26 квітня 2017р., Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя

  XXII Міжнародна науково-методична конференція "Управління якістю підготовки фахівців", 20-21 квітня 2017 р., Одеська державна академія будівництва та архітектури

  Всеукраїнська науково-практична конференція здобувачів вищої освіти і молодих учених «Інноваційні технології розвитку у сфері харчових виробництв, готельно-ресторанного бізнесу, економіки та підприємництва: наукові пошуки молоді», 6 квітня 2017 р.м. Харків

  Международная научно-практическая и научно-методическая конференция профессорско-преподавательского состава и аспирантов «Актуальные проблемы развития общественного питания и пищевой промышленности», 4 апреля 2017 г.,  Белгородский университет кооперации, экономики и права

  Всеукраїнська науково-практична конференція ''ПРОБЛЕМИ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ В ПРОЦЕСІ РЕФОРМУВАННЯ ВІДНОСИН ВЛАСНОСТІ", квітень 2017 р. м. Київ

   III Международная научно-практическая конференція «Переработка и управление качеством сельскохозяйственной продукции», 23-24 марта 2017 г., Республика Беларусь