Наукові заходи інших ВНЗ

   

  Збірник наукових праць "Сучасні напрямки технології та механізація процесів переробних і харчових виробництв", м. Харків

  Конгрес «Наука, питание и здоровье», 8-9 червня 2017 р., Національна академія наук Республіки Білорусь

  Міжнародна науково-практична конференція "Сучасні проблеми фізико-математичної освіти і науки", 25-26 травня 2017 р., НПУ імені М.П. Драгоманова

  Міжнародна науково-практична конференція "Розвиток соціально-економічних систем в геоекономічному просторі: теорія, методологія, організація обліку та оподаткування", 11-12 травня 2017 р., Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя

  IV Всеукраїнський форум студентів, аспірантів і молодих учених, 27-28 квітня 2017 р., Дніпропетровський національний університет ім. Олеся Гончара

  XXII Міжнародна науково-методична конференція "Управління якістю підготовки фахівців", 20-21 квітня 2017 р., Одеська державна академія будівництва та архітектури

  Всеукраїнська науково-практична конференція здобувачів вищої освіти і молодих учених «Інноваційні технології розвитку у сфері харчових виробництв, готельно-ресторанного бізнесу, економіки та підприємництва: наукові пошуки молоді», 6 квітня 2017 р.м. Харків

  III Международная научно-практическая конференція «Переработка и управление качеством сельскохозяйственной продукции», 23-24 марта 2017 г., Республика Беларусь

  ХXХV Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Проблеми та перспективи розвитку науки на початку третього тисячоліття у країнах Європи та Азії», 28 лютого 2017 р., Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди

  ХХІІ Міжнародна наукова інтернет-конференція «ТЕНДЕНЦІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ НАУКИ І ОСВІТИ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ», 28 лютого 2017 р. Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди