Міжнародна наукова Інтернет-конференція «Гуманітарна складова вищої освіти: досвід і проблеми»