Конкурс проектів НДР молодих вчених на 2017 рік!

  Шановні колеги, в університеті оголошується перший етап конкурсного відбору проектів наукових робіт, науково-технічних (експериментальних) розробок молодих учених, які працюють (навчаються) у вищих навчальних закладах та наукових установах, що належать до сфери управління Міністерства освіти і науки України, подальше виконання яких розпочнеться у 2017 році за рахунок коштів загального фонду державного бюджету згідно з наступною тематикою:

  • нові технології транспортування, перетворення та зберігання енергії; впровадження енергоефективних, ресурсозбережувальних технологій; освоєння альтернативних джерел енергії; безпечна, чиста й ефективна енергетика;
  • нові технології розвитку: транспортної системи, у тому числі розумний, зелений та інтегрований транспорт; ракетно-космічної галузі, авіа- і суднобудування; озброєння та військової техніки; дослідження з найбільш важливих проблем ядерної фізики, радіофізики та астрономії;
  • нові технології виробництва матеріалів, їх оброблення, з'єднання, контролю якості; матеріалознавство; наноматеріали та нанотехнології;
  • нові технології екологічно чистого виробництва та будівництва, охорони навколишнього природного середовища, видобутку та переробки корисних копалин; хімічні процеси та речовини в екології; раціональне природокористування;
  • технологічне оновлення та розвиток агропромислового комплексу; органічне виробництво і продовольча безпека;
  • економічні перетворення; демографічні зміни та благополуччя суспільства;
  • актуальні проблеми педагогіки, психології та соціології; інтеграція до європейського науково-освітнього простору; соціально-психологічна реабілітація військовослужбовців з місць військових конфліктів, сімей поранених і загиблих; підтримка обдарованої молоді та формування у дітей сучасного світогляду, моральної і громадянської позиції;
  • правові, філософські, історичні та політологічні аспекти державотворення; захист свободи і національної безпеки України та її громадян на шляху євроінтеграції;
  • актуальні проблеми українознавства, літературознавства, мистецтвознавства, мовознавства та соціальні комунікації;
  • розробка й впровадження нових технологій та обладнання для якісного медичного обслуговування, фармацевтики, профілактики та лікування захворювань; біотехнології;
  • розвиток сучасних інформаційних, комунікаційних технологій, робототехніки.

  Строк виконання проектів наукових робіт і науково-технічних розробок до 3 років.

   Керівником проекту повинен бути науково-педагогічний (науковий) працівник (докторант), який працює (навчається) в університеті та на момент подання проекту на Конкурс відповідає таким вимогам:

  – кандидат наук, віком до 35 років;

  – докторант або доктор наук, віком до 40 років.

   Науковець може бути керівником тільки в одній роботі, враховуючи й ті, які розпочаті в минулі роки.

  До складу виконавців проекту входять студенти, аспіранти, наукові та науково-педагогічні працівники та інші дослідники, вік яких на момент подання проекту не перевищує 35 років.

  У міждисциплінарних наукових проектах з метою якісного забезпечення керівництва науковим напрямом дозволяється залучати співкерівником проекту докторанта або доктора наук віком до 40 років.

  Наукові керівники самостійно вводять проекти НДР в інформаційну систему «Наука в університетах» за посиланням https://kis.rit.org.ua за формою, затвердженою наказом МОН України.

  Перевага у відборі надаватиметься проектам, у виконанні яких беруть участь наукові колективи і які спрямовані на вирішення важливих завдань розвитку науки і техніки та економіки країни.

  Науковим керівникам проектів потрібно:

  - ввести свої проекти в інформаційну систему «Наука в університетах» за посиланням https://kis.rit.org.ua/ за формою, затвердженою наказом МОН України (додаток 1);

  - до 18.08.2017 року подати завідувачу ПНДЛ (кімната А-240):

  1) проекти наукових робіт, науково-технічних (експериментальних) розробок, що пропонуються до виконання у 2017 році роздруковані з інформаційної системи «Наука в університетах» у 2-х примірниках;

  2) згоду на участь у виконанні дослідження чи розробки всіх основних виконавців (додаток 2);

  3) інформацію до проекту (для подальшої публікації) (додаток 3);

  4) листи підтримки до проектів від представників провідної наукової спільноти, потенційних інвесторів або реального сектору економіки;

  5) калькуляцію кошторисної вартості наукового проекту.

  Доступ до інформаційної системи "Наука в університетах" для введення проектів і їх подальшої експертизи надається з 17 липня по 30 серпня 2017 року без часових обмежень.

  За довідковою інформацією звертатися до завідувача Проблемної науково-дослідної лабораторії Мариніна Андрія Івановича, т.92-28, аудиторія А-240.