Конкурсний відбір проектів наукових робіт молодих вчених!

  Шановні колеги!

  До Вашої уваги конкурсний відбір проектів наукових робіт молодих вчених!

  В червні 2017 року Міністерством освіти і науки України буде оголошено конкурсний відбір проектів наукових робіт, науково-технічних (експериментальних) розробок молодих учених, які працюють (навчаються) у вищих навчальних закладах та наукових установах, що належать до сфери управління Міністерства освіти і науки України, подальше виконання яких розпочнеться у 2018 році за рахунок коштів загального фонду державного бюджету за такими пріоритетними тематичними напрямами (секціями):

  ·  нові технології транспортування, перетворення та зберігання енергії; впровадження енергоефективних, ресурсозбережувальних технологій; освоєння альтернативних джерел енергії; безпечна, чиста й ефективна енергетика;

  ·    нові технології розвитку: транспортної системи, у тому числі розумний, зелений та інтегрований транспорт; ракетно-космічної галузі, авіа- і суднобудування; озброєння та військової техніки; дослідження з найбільш важливих проблем ядерної фізики, радіофізики та астрономії;

  ·    нові технології виробництва матеріалів, їх оброблення, з'єднання, контролю якості; матеріалознавство; наноматеріали та нанотехнології;

  ·   нові технології екологічно чистого виробництва та будівництва, охорони навколишнього природного середовища, видобутку та переробки корисних копалин; хімічні процеси та речовини в екології; раціональне природокористування;

  ·      технологічне оновлення та розвиток агропромислового комплексу; органічне виробництво і продовольча безпека;

  ·     економічні перетворення; демографічні зміни та благополуччя суспільства;

  ·    актуальні проблеми педагогіки, психології та соціології; інтеграція до європейського науково-освітнього простору; соціально-психологічна реабілітація військовослужбовців з місць військових конфліктів, сімей поранених і загиблих; підтримка обдарованої молоді та формування у дітей сучасного світогляду, моральної і громадянської позиції;

  ·   правові, філософські, історичні та політологічні аспекти державотворення; захист свободи і національної безпеки України та її громадян на шляху євроінтеграції;

  ·    актуальні проблеми українознавства, літературознавства, мистецтвознавства, мовознавства та соціальні комунікації;

  ·  розробка й впровадження нових технологій та обладнання для якісного медичного обслуговування, фармацевтики, профілактики та лікування захворювань; біотехнології;

  ·    розвиток сучасних інформаційних, комунікаційних технологій, робототехніки.

  Строк виконання проектів наукових робіт і науково-технічних розробок до 2 років.

   Керівником проекту повинен бути науково-педагогічний (науковий) працівник (докторант), який працює (навчається) в університеті та на момент подання проекту на Конкурс відповідає таким вимогам: – кандидат наук, віком до 35 років; – докторант або доктор наук, віком до 40 років.

  До складу виконавців проекту входять студенти, аспіранти, наукові та науково-педагогічні працівники та інші дослідники, вік яких на момент подання проекту не перевищує 35 років.

   Перевага у відборі надаватиметься проектам, у виконанні яких беруть участь наукові колективи і які спрямовані на вирішення важливих завдань розвитку науки і техніки та економіки країни.

  Для формування запитів наукових проектів за основу взяти наказ МОН  від 20.05.2016 року за № 545 з відповідними положеннями та встановленими формами.

  До 12 червня 2017 року науковим колективам молодих вчених подати пропозиції щодо запитів наукових проектів завідувачу Проблемної науково-дослідної лабораторії Мариніну Андрію Івановичу, т. 92-28, аудиторія А-240.