Списки зарахованих на контракт - Літня вступна кампанія 2017 - Бакалавр зі скороченим терміном навчання

Факультет автоматизації і комп’ютерних систем

Спеціальність
122 Комп’ютерні науки
Спеціальність
151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

Факультет біотехнології та екологічного контролю

Спеціальність
162 Біотехнологія та біоінженерія

Факультет готельно-ресторанного та туристичного бізнесу

Спеціальність
181 Харчові технології, спеціалізація Харчові технології та інженерія
Спеціальність
241 Готельно-ресторанна справа
Спеціальність
242 Туризм

Навчально-науковий інститут харчових технологій

Спеціальність
181 Харчові технології, спеціалізація Харчові технології та інженерія

Факультет автоматизації і комп’ютерних систем

Спеціальність
122 Комп’ютерні науки
Спеціальність
151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

Факультет біотехнології та екологічного контролю

Спеціальність
162 Біотехнологія та біоінженерія

Факультет готельно-ресторанного та туристичного бізнесу

Спеціальність
181 Харчові технології, спеціалізація Харчові технології та інженерія
Спеціальність
241 Готельно-ресторанна справа
Спеціальність
242 Туризм

Навчально-науковий інженерно-технічний інститут ім.акад. І.С.Гулого

Спеціальність
133 Галузеве машинобудування, спеціалізація Обладнання переробних і харчових виробництв
Спеціальність
141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка
Спеціальність
142 Енергетичне машинобудування
Спеціальність
144 Теплоенергетика

Навчально-науковий інститут харчових технологій

Спеціальність
181 Харчові технології, спеціалізація Харчові технології та інженерія