Списки зарахованих на місця державного замовлення - Літня вступна кампанія 2017 - Бакалавр зі скороченим терміном навчання

Факультет автоматизації і комп’ютерних систем

Спеціальність
122 "Комп’ютерні науки"
Спеціальність
151 "Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології"

Факультет біотехнології та екологічного контролю

Спеціальність
161 "Хімічні технології та інженерія", освітня програма "Хімічна технологія"

Факультет готельно-ресторанного та туристичного бізнесу

Спеціальність
181 "Харчові технології", освітня програма "Харчові технології та інженерія"
Спеціальність
241 "Готельно-ресторанна справа"
Спеціальність
242 "Туризм"

Навчально-науковий інститут економіки і управління

Спеціальність
051 "Економіка", освітня програма "Економіка підприємства"
Спеціальність
071 "Облік і оподаткування", освітня програма "Облік і аудит"
Спеціальність
072 "Фінанси, банківська справа та страхування"
Спеціальність
073 "Менеджмент"
Спеціальність
075 "Маркетинг"

Факультет готельно-ресторанного та туристичного бізнесу

Спеціальність
181 "Харчові технології", освітня програма "Харчові технології та інженерія"

Навчально-науковий інститут економіки і управління

Спеціальність
051 "Економіка", освітня програма "Економіка підприємства"
Спеціальність
073 "Менеджмент"
Спеціальність
075 "Маркетинг"

Навчально-науковий інститут харчових технологій

Спеціальність
181 "Харчові технології", освітня програма "Харчові технології та інженерія"