Списки зарахованих на місця державного замовлення - Літня вступна кампанія 2017 - Бакалавр зі скороченим терміном навчання

Факультет автоматизації і комп’ютерних систем

Спеціальність
122 Комп’ютерні науки
Спеціальність
151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

Факультет біотехнології та екологічного контролю

Спеціальність
161 Хімічні технології та інженерія

Факультет готельно-ресторанного та туристичного бізнесу

Спеціальність
181 Харчові технології, спеціалізація Харчові технології та інженерія
Спеціальність
241 Готельно-ресторанна справа
Спеціальність
242 Туризм

Факультет біотехнології та екологічного контролю

Спеціальність
162 Біотехнологія та біоінженерія

Факультет готельно-ресторанного та туристичного бізнесу

Спеціальність
181 Харчові технології, спеціалізація Харчові технології та інженерія

Навчально-науковий інститут економіки і управління

Спеціальність
051 Економіка, спеціалізація Економіка підприємства
Спеціальність
073 Менеджмент, спеціалізація Менеджмент
Спеціальність
075 Маркетинг

Навчально-науковий інститут харчових технологій

Спеціальність
181 Харчові технології, спеціалізація Харчові технології та інженерія