Списки зарахованих на місця державного замовлення - Літня вступна кампанія 2017 - Бакалавр (ПЗСО)

Факультет готельно-ресторанного та туристичного бізнесу

Спеціальність
181 "Харчові технології", освітня програма "Технології харчування"
Спеціальність
241 Готельно-ресторанна справа
Спеціальність
242 Туризм

Факультет готельно-ресторанного та туристичного бізнесу

Спеціальність
241 Готельно-ресторанна справа

Навчально-науковий інститут економіки і управління

Спеціальність
071 "Облік і оподаткування", освітня програма "Облік і аудит"
Спеціальність
072 Фінанси, банківська справа та страхування
Спеціальність
073 Менеджмент
Спеціальність
075 Маркетинг

Навчально-науковий інженерно-технічний інститут ім.акад. І.С.Гулого

Спеціальність
133 Галузеве машинобудування, освітня програма Інжиніринг харчових та біотехнологічних виробництв