Списки зарахованих на місця державного замовлення - Літня вступна кампанія 2017 - Бакалавр (ПЗСО)

Факультет автоматизації і комп’ютерних систем

Спеціальність
122 Комп’ютерні науки
Спеціальність
151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

Факультет готельно-ресторанного та туристичного бізнесу

Спеціальність
181 Харчові технології, спеціалізація Харчові технології та інженерія
Спеціальність
241 Готельно-ресторанна справа
Спеціальність
242 Туризм

Факультет готельно-ресторанного та туристичного бізнесу

Спеціальність
241 Готельно-ресторанна справа

Навчально-науковий інститут економіки і управління

Спеціальність
071 Облік і оподаткування, спеціалізація Облік і аудит
Спеціальність
072 Фінанси, банківська справа та страхування
Спеціальність
073 Менеджмент, спеціалізація Менеджмент
Спеціальність
075 Маркетинг

Навчально-науковий інженерно-технічний інститут ім.акад. І.С.Гулого

Спеціальність
133 Галузеве машинобудування, спеціалізація Обладнання харчових та біотехнологічних виробництв